Lieuwen Techniek
Twentseweg 22
8141 MA Heino

     Tel.
Fax.
email:
0572 - 36 39 83
0572 - 36 39 81
info@gasveer.nl

Technische informatie van de AUTOLIFTEN

Wat is een gasveer?
Een gasveer is een veer die zijn kracht ontleent aan een gasdruk in de cylinder welke hoger is dan de druk van de atmosfeer. Om een idee te geven van de opbouw van een gasveer, zie onderstaande afbeelding :


1.Bodemstuk 2.Cilinderhuis 3.Zuiger 4.Afdichting 5.Geleiding 6.Zuigerstang

De gasdruk(P), welke zich in het cilinderhuis bevindt, oefent druk uit op de zuiger, waardoor de uitschuifkracht(F) ontstaat. Een voorbeeld van het gebruik van gasveren is de toepassing van gasveren aan de achterklep van een auto.


Progressiviteit
Elke gasveer bouwt progressiviteit op, doordat bij het inschuiven van de zuigerstang het volume in het cilinderhuis wordt verkleind. Deze progressiviteit is afhankelijk van de verhouding tussen het volume van de zuigerstang en het stikstofvolume.

De progressiviteit van de AUTOLIFTEN welke Lieuwen Techniek levert staan in onderstaande tabel weergegeven :

Type
AUTOLIFT
Progressiviteit
bij volledige slag
06-15
08-19
08-23
10-23
10-28
14-28
20-45
08-28
27%
33%
19%
33%
21%
50%
33%
30%

Meting van krachten
De inschuifkracht(F2) wordt gemeten door de zuigerstang met maximaal 0,025 m/s tot 5 mm voor het einde van de slag ingedrukt te houden, waarna de inschuifkracht kan worden afgelezen.
De uitschuifkracht(F1) wordt gemeten door de zuigerstang eenmaal geheel in te schuiven en weer los te laten. Vervolgens wordt de zuigerstang met maximaal 0,025 m/s 10 mm ingedrukt en vast gehouden, waarna de zuigerstang weer 5 mm wordt uigeschoven. Hierna kan de kracht worden afgelezen.
De wrijvingskracht(Fw) wordt bepaald door de zuigerstang met maximaal 0,025 m/s 5 mm in te drukken en vast te houden. Van de kracht die hierbij wordt afgelezen wordt de uitschuifkracht afgetrokken. Het verschil is tweemaal de wrijvingskracht.

Toleranties
De krachten in de AUTOLIFTEN tot 600 Newton hebben een tolerantie van 7%, krachten boven de 600 Newton 5%.

Veiligheidsmarge
Om rekening te houden met extreme omstandigheden (sneeuwlast, rukwinden, etc.), wordt bij de berekening een veiligheidsmarge van +10% aangehouden.

Invloed van de omgevingstemperatuur
De AUTOLIFTEN zijn inzetbaar bij temperaturen van -30C tot +80C (nominaal 20C). De uitschuifkracht stijgt en daalt lineair met het temperatuurverschil (3,4% per 10).

Inbouwadvies
In de AUTOLIFTEN zit een bepaalde hoeveelheid olie, welke onder andere zorgt voor de smering van de afdichting en de zuigerstang. Om deze reden adviseren wij de AUTOLIFTEN zodanig in te bouwen dat de zuigerstang voor het merendeel van de tijd naar onder wijst. Een derde functie van de olie in de AUTOLIFTEN is dat deze zorgt voor de einddemping.

WAARSCHUWING !!!
De AUTOLIFTEN staan onder hoge druk en mogen derhalve onder geen enkele voorwaarde worden geopend of aangeboord !


Alle op deze internetsite vermelde gegevens, waarden, maten etc. zijn naar ons beste weten samengesteld en verwerkt. Wijzigingen voorbehouden.
Zonder schriftelijke toestemming van Lieuwen Techniek mag niets van deze internetsite worden overgenomen.